Voorzitter van het bestuur over het actieplan: "Huurders en verhuurders helpen sneller duidelijkheid te krijgen over hun geschil".

Actieplan 'Aanpak achterstanden'

De Huurcommissie is er voor huurders en verhuurders. Voor huurders geldt dat een geschil een behoorlijke invloed kan hebben op hun woongenot. Wij ervaren al een lange tijd een oplopende werkvoorraad. Hierdoor lopen de doorlooptijden op, halen wij de wettelijke termijnen niet en ontvangen wij een hoog aantal klachten. Dit resulteert in een lage klanttevredenheid. Door de uitbraak van het coronavirus waren onderzoeken ter plaatse en fysieke zittingen lange tijd niet mogelijk, waardoor de werkvoorraad en de doorlooptijden nog verder zijn opgelopen. Ondertussen komt diverse wetgeving vanaf 2021 op ons af die de instroom van geschillen verder gaat vergroten.
Dit benadrukt de noodzaak van het plan 'Aanpak achterstanden' om de geschilbeslechting op orde te krijgen. Dit plan kent de volgende pijlers:

  1. Project Kwaliteit aan de Poort
  2. Meer inzet op kennelijke voorzittersuitspraken
  3. Tijdelijke inzet van een keuzebrief met extra opties voor afhandeling procedure: videozittingen.

De verwachting is dat de huidige werkvoorraad flink kan worden teruggebracht aan het einde van volgend jaar.

1. Kwaliteit aan de Poort

Wij maken het intakeproces eenvoudiger en efficiƫnter. Nu ontvangen we nog verkeerde ingediende verzoeken met als gevolg een brede intake. Dit levert de nodige vertraging op. Door gebruiksvriendelijke formulieren te ontwerpen, verleggen wij de voorlichtingsfunctie van de intake naar de indiening. Vrijgekomen mensen en middelen kunnen we inzetten bij de afdoening van zaken. Per 1 januari 2021 zijn deze formulieren gereed voor nieuwe wetgeving en waar mogelijk voor bestaande wetgeving. Uiterlijk in april volgend jaar zijn alle bestaande formulieren aangepast. Het indienen van een verzoek per post blijft mogelijk voor gebruikers die digitale vaardigheden missen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het mogelijk om het voorschot op de leges online te betalen. Op dit moment vereenvoudigen we het taalgebruik naar B1-niveau op onze website. Een nieuwe vormgeving van de website volgt naar verwachting in de loop van volgend jaar.

2. Kennelijke voorzittersuitspraken

De voorzitter van de Huurcommissie heeft de mogelijkheid om zelf uitspraak te doen, in plaats van een commissie. Daarbij treedt hij op als onafhankelijke geschilbeslechter. Dit noemen wij een kennelijke voorzittersuitspraak. Wij pasten dit al toe bij huurverhogingszaken, vanaf nu ook bij gebreken- en servicekostenzaken. Dit zijn de meest voorkomende zaaksoorten en drukken het meeste op de werkvoorraad. Vanaf 2021 voeren we deze mogelijkheid in voor alle zaaksoorten. Verwachting is dat we de werkvoorraad en doorlooptijden hiermee structureel verkorten. Huurders en verhuurders kunnen nog altijd in verzet gaan, bij een voorzittersuitspraak wijzen we daar nadrukkelijk op.

3. Keuzebrief

Onderzoeken in de woningen vinden weer plaats en wij starten met de eerste videozittingen. Om de huidige werkvoorraad onder controle te krijgen en doorlooptijden niet verder te laten oplopen is meer nodig. Voor de zaken waarin de voorzitter (nog) geen kennelijke uitspraak doet, versturen we vanaf november een keuzebrief. Dit is een tijdelijke maatregel. Huurders en verhuurders krijgen verschillende mogelijkheden voorgelegd voor de gewenste afhandeling van hun verzoek, waaronder een verkorte procedure. Uitgangspunt in de afhandeling blijft het onderzoeksrapport.

  • Zijn huurder en verhuurder het eens over de inhoud van het onderzoeksrapport? Dan kan een verkorte procedure volgen en doet de voorzitter uitspraak op basis van het rapport. Tegen deze uitspraak kunnen partijen bij een commissie in verzet gaan.
  • Zijn huurder en verhuurder het niet eens over de inhoud van het onderzoeksrapport? Dan kunnen zij een schriftelijke reactie geven. Geven beide partijen een schriftelijke reactie? Dan volgt een uitspraak van een commissie, zonder hoorzitting. Partijen kunnen in dit geval niet op elkaar reageren en ook niet in verzet gaan bij een commissie.
  • Zijn huurder en verhuurder het eens over de inhoud van he onderzoeksrapport, maar willen zij geen schriftelijke reactie geven? Dan bestaat de mogelijkheid voor een videozitting. Daar wordt het onderzoeksrapport besproken.
  • Kiezen huurder en verhuurder ieder een andere optie, dan volgt "het zwaarste middel".
  • Zijn partijen "er uit"? Dan is het mogelijk om het verzoek in te trekken.

Voor eventuele vragen naar aanleiding van de brief, kunnen huurder en verhuurder bellen voor nadere informatie. Een telefoonnummer staat in de ontvangen brief vermeld.