Hoe werkt een zitting?

Voice-over: Beeldtitel: de zitting.

Titia: Ik ben Titia Zalme. Ik ben een van de zittingsvoorzitters bij de Huurcommissie en we zitten op dit moment op kantoor bij de Huurcommissie in Den Haag.

Voice-over: Beeldtitel: Wat gebeurt er na een woningonderzoek?

Titia: Nadat een woning onderzoek is gedaan, maakt de rapporteur die daar is geweest een rapport op en daarin schrijft ie op wat ie heeft gezien en wat hij ervan vindt. Als de zaak duidelijk is op basis van het rapport van onderzoek, dan doet de voorzitter van de Huurcommissie schriftelijk een uitspraak en dat heet een voorzittersuitspraak. Als er nog vragen zijn uh voor uh de huurcommissie naar aanleiding van uh het rapport van de onderzoeker of naar aanleiding van commentaar wat de huurder of de verhuurder op het rapport heeft, dan worden huurder en verhuurder op een zitting uitgenodigd. De huurcommissie doet ongeveer 4000 zittingen per jaar. Bij een zitting zit een zittingsvoorzitter en twee commissieleden. De commissie is onafhankelijk en onpartijdig. En daar zit verder nog bij een secretaris van de Huurcommissie en die schrijft mee met alles wat er wordt gezegd op de zitting. De zaken die het meest voorkomen op zitting hebben te maken met huurverlaging. Als je een nieuw huurcontract afsluit dan kan je naar de Huurcommissie om te vragen of je niet te veel huur hebt afgesproken met je verhuurder en dat voorstel, dat kunnen wij beoordelen als Huurcommissie. En als je klachten hebt aan je woning, gebreken, dan kun je ook om huurverlaging vragen. Dat is dan een tijdelijke huurverlaging. Sinds corona vindt zo'n zitting online plaats. Dat betekent dat zowel de commissie als de commissiesecretaris vanuit thuis of vanuit kantoor online inloggen en ook huurder en verhuurder worden online uitgenodigd en online in hun zitting gehoord. Na de zitting overleggen de commissieleden en de voorzitter over de uitspraken die ze gaan doen tijdens het overleg en nemen we alle informatie mee die huurder en verhuurder aan ons hebben gestuurd in de loop van de procedure en alles wat huurder en verhuurder op de zitting hebben gezegd. Als d'r een zitting is gehouden en de commissie heeft uitspraak gedaan, dan kun je binnen acht weken naar de kantonrechter als je het er niet mee eens bent.

Dit is hoe zittingen verlopen. Wil je meer weten over uh hoe je kunt voorbereiden en welke regels er gelden op de zitting? Dan kun je kijken op huurcommissie punt nl.

Voice-over: Beeldtitel: Wilt u meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl