Recht op eenmalige huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie met een lager inkomen en een hoge huur komen in 2021 – onder bepaalde voorwaarden – in aanmerking voor huurverlaging. Of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging hangt af van: uw huurprijs, uw huishoudinkomen en de samenstelling van uw huishouden. 

Wat zijn de voorwaarden?

Woningcorporaties gaan bij de Belastingdienst na welke huurders, op basis van hun inkomen van 2019, recht hebben op eenmalige huurverlaging. Komt u op basis van de onderstaande gegevens in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging? Dan ontvangt u vóór 1 april 2021 van uw woningcorporatie een huurverlagingsvoorstel.  

Als u in 2019 een huishoudinkomen had dat boven het maximum lag, dan krijgt u geen voorstel tot huurverlaging van uw woningcorporatie. Mocht uw inkomen na 2019 alsnog zijn gedaald, dan kunt u de eenmalige huurverlaging zelf bij uw woningcorporatie aanvragen. Meer informatie hierover vindt u bij Zelf een huurverlaging aanvragen bij uw woningcorporatie. De woningcorporatie heeft drie weken de tijd om te reageren op uw verzoek tot huurverlaging. Als u aan de voorwaarden voldoet, zal de woningcorporatie u een huurverlagingsvoorstel doen.   
U kunt tot 30 december 2021 een verzoek tot huurverlaging bij uw woningcorporatie aanleveren.  

In de infographic van de Rijksoverheid lees je hoe de eenmalige huurverlaging werkt.

Wanneer komt u in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging?  

De samenstelling van uw huishouden*Uw bruto jaarinkomen moet lager zijn dan:Uw maandelijkse netto (kale) huurprijs moet hoger zijn dan:Uw maandelijkse netto (kale) huurprijs** wordt verlaagd naar:
U woont alleen en u ontvangt geen AOW-uitkering€23.725> €633,25€633,25
U woont alleen en u ontvangt wel een AOW-uitkering€23.650> €633,25€633,25
U woont samen (twee personen) en geen van u ontvangt een AOW-uitkering€32.200> €633,25€633,25
U woont samen (twee personen) en minstens één van u ontvangt een AOW-uitkering€32.075> €633,25€633,25
U woont samen (drie personen of meer) en geen van u ontvangt een AOW-uitkering€32.200> €678,66€678,66
U woont samen (drie personen of meer) en minstens één van u ontvangt een AOW-uitkering€32.075> €678,66€678,66

 * Uw huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen van u en alle inwoners van uw huis. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar wordt hierin niet meegerekend.

** Uw netto (kale) huurprijs is uw huurprijs zonder servicekosten.