Hoe vraag ik eenmalige huurverlaging aan bij mijn woningcorporatie?

Huurt u een sociale huurwoning bij een woningcorporatie, en is uw inkomen na 2019 gedaald? Op de website van de Rijksoverheid kunt u erachter komen of u aan de voorwaarden voor huurverlaging voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een verzoek tot huurverlaging inleveren bij uw woningcorporatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw woningcorporatie.

Doet u een verzoek op basis van uw (gedaalde) inkomen ná 2019, stuur dan de volgende bijlagen mee:  

  • Een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden. Hierin geeft u aan uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en de leeftijd van uw medebewoners.
  • Een bewijs van het inkomen over de afgelopen zes maanden. Dit kan zijn: een set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van een boekhouder als u zzp’er bent.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het voorstel van mijn woningcorporatie?

Heeft uw woningcorporatie u een voorstel gedaan, maar bent u het niet eens met de voorgestelde huurverlaging? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Dit moet u doen binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Geen voorstel van woningcorporatie

Heeft uw woningcorporatie u geen voorstel tot huurverlaging gedaan, ondanks uw verzoek? Dan kunt u ook een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit moet binnen negen weken nadat u uw verzoek tot verlaging heeft ingeleverd bij uw woningcorporatie.