Ik ben het niet eens met de (zittings)uitspraak, wat kan ik doen?

U kunt de kantonrechter inschakelen. Dit kan binnen 8 weken na de datum van verzending van de uitspraak.