Is de zittingsuitspraak bindend?

Ja. Nadat de termijn van 8 weken is verstreken, is de uitspraak bindend.