Wat zijn de nadelen als een huurder de all-in-huurprijs betaalt?

U kunt niet zien of de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen klopt. U kunt dus niet beoordelen of het bedrag dat u moet bijbetalen of terugkrijgt, juist is. Hierdoor is het niet te bepalen of uw huurwoning de maximale huurprijs heeft bereikt. Daarnaast kunt u niet controleren of de jaarlijkse huurverhoging en de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen juist zijn.