Een onderzoeker maakt de puntentelling van uw woning. Daarna beoordeelt hij of de afgesproken kale huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs volgens de punten. Tijdens deze procedure kan de onderzoeker ook kijken naar de onderhoudsgebreken die er al waren bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst. Als de woning ernstige gebreken heeft, kan de Huurcommissie beslissen de huurprijs tijdelijk (verder) te verlagen tot een percentage van de huurprijs. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Onderhoud en gebreken.