Mijn huurder betaalt de huurverhoging niet. Kan ik een procedure starten?

Heeft de huurder geen bezwaar gemaakt, maar betaalt hij de hogere huurprijs niet? Stuur hem dan een aangetekende herinneringsbrief. Voeg bij die brief een kopie van uw eerdere brief over de huurverhoging. Dan moet hij de Huurcommissie inschakelen.

Heeft u het huurverhogingsvoorstel per aangetekende brief al verstuurd en is uw huurder het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u zelf een procedure starten.