De verhuurder gaat akkoord met het bezwaar van de huurder. Moet de verhuurder een nieuw huurverhogingsvoorstel sturen?

Als de verhuurder akkoord gaat met het bezwaar, dan krijgt de huurder geen of een lagere huurverhoging. In het geval van een lagere huurverhoging stuurt de verhuurder een aangepast huurverhogingsvoorstel aan de huurder.