Ik wil de huurprijs verhogen. Wat moet in het huurverhogingsvoorstel staan?

U stelt dit minimaal twee maanden vóór de huurverhoging ingaat schriftelijk voor aan uw huurder. Bijvoorbeeld: als de verhuurder op 1 juli de huur wil verhogen, dan moet de huurder het voorstel uiterlijk op 30 april ontvangen.

Wat moet in ieder geval in het voorstel tot huurverhoging staan?

  • De oude kale huurprijs
  • Het percentage en/of het bedrag van de huurverhoging
  • De voorgestelde kale huurprijs
  • De ingangsdatum van de voorgestelde huurprijs
  • De wijze waarop een huurder bezwaar kan maken

De percentages vanaf 1 juli 2020 zijn maximaal 5,1% bij een inkomen tot € 43.574. En maximaal 6,6% bij een inkomen boven de € 43.574.

Als er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging, waarbij de huurprijs wordt verhoogd met meer dan 5,1%, dan stuurt u een huishoudverklaring van de Belastingdienst mee met het huurverhogingsvoorstel.