Ik wil de huurprijs verhogen. Wat moet in het huurverhogingsvoorstel staan?

U stelt dit minimaal twee maanden vóór de huurverhoging ingaat schriftelijk voor aan uw huurder. Bijvoorbeeld: als de verhuurder op 1 juli de huur wil verhogen, dan moet de huurder het voorstel uiterlijk op 30 april ontvangen.

Wat moet in ieder geval in het voorstel tot huurverhoging staan?

  • De oude kale huurprijs
  • Het percentage en/of het bedrag van de huurverhoging
  • De voorgestelde kale huurprijs
  • De ingangsdatum van de voorgestelde huurprijs
  • De wijze waarop een huurder bezwaar kan maken

Het standaard huurverhogingspercentage in de sociale huursector is 2,3%. Afhankelijk van de hoogte van het jaarinkomen van de huurder(s) over het jaar 2020, mag een huurverhoging worden aangezegd oplopend tot maximaal € 100 per maand. U moet bij de Belastingdienst vragen of het huishoudinkomen hoog genoeg is om de huurprijs extra te verhogen. Deze huishoudverklaring stuurt u mee met het huurverhogingsvoorstel.