Hoe verloopt de procedure bij de jaarlijkse huurverhoging?

Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging? Check dan eerst of u met succes bezwaar kunt maken. Of controleer op de website van de Woonbond of de huurverhoging aan alle regels voldoet. Heeft de huurder bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? Dan mag de verhuurder het bezwaar niet zomaar afwijzen. Hij moet aan de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen. Lees meer op de pagina Jaarlijkse huurverhoging.