In welke gevallen is het zinvol om bezwaar te maken tegen huurverhoging?

  • De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen volgens de puntentelling die bij uw woning hoort.
  • De verhuurder verhoogt de huurprijs voor de tweede  keer in 1 jaar, zonder dat sprake is van woningverbetering in uw woonruimte.
  • In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • U heeft het huurverhogingsvoorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
  • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie lopen.
  • De Huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd wegens onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • De verhuurder hanteert een all-in-huurprijs. De verhuurder mag alleen over de kale huurprijs uw huur verhogen.
  • U heeft in 2022 een eenmalige huurverlaging vanwege scheefwonen gehad.  
  • U heeft in 2021 een lager inkomen, waardoor u in een andere categorie uitkomt waar een lagere huurverhoging is toegestaan.

U maakt bezwaar bij de verhuurder vóór de ingangsdatum van de huurverhoging.