In welke gevallen is het zinvol om bezwaar te maken tegen huurverhoging?

In welke gevallen is het zinvol om bezwaar te maken

  • De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen volgens de puntentelling die bij de woning hoort.
  • De verhuurder verhoogt de huur voor de tweedekeer in 1 jaar.
  • In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • De huurder heeft het huurverhogingsvoorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
  • De huurder heeft een procedure over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie lopen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • De verhuurder hanteert een all-in-huurprijs. De verhuurder mag alleen over de kale huurprijs de huur verhogen.

U maakt bezwaar bij de verhuurder vóór de ingangsdatum van de huurverhoging.