Tot wanneer kan ik als huurder de Huurcommissie inschakelen als ik het niet eens ben me een huurverhoging na woningverbetering?

Start de procedure binnen 3 maanden nadat uw woning is verbeterd. Lees meer over de procedure huurverhoging na woningverbetering.