Wat is de maximale huurverhoging die de verhuurder mag vragen?

Voor zelfstandige woningen gelden de volgende regels:

  • Bij huishoudinkomens lager dan € 43.574  mag de verhuurder de huur met maximaal 5,1% verhogen.
  • Bij huishoudinkomens hoger dan € 43.574 mag de verhuurder de huur met maximaal 6,6% verhogen.
  •  Bij huishoudens waar op de datum van de huurverhoging 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, mag de verhuurder de huur met maximaal 5,1% verhogen.
  • Bij huishoudens die op de datum van de huurverhoging uit 4 of meer personen bestaan, mag de verhuurder de huur met maximaal 5,1% verhogen.
  • Als een huurder tot de aangewezen groep chronisch zieken behoort, mag de verhuurder de huur met maximaal 5,1% verhogen.

Voor onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt het volgende:

  • De verhuurder mag de huur met maximaal 4,1% verhogen. Het inkomen van de huurder speelt geen rol.

Let op: Bij de huurverhoging mag de nieuwe huurprijs niet boven de maximale huurprijs uitkomen die voor de woning geldt. De maximale huurprijs wordt vastgesteld volgens de puntentelling. Meer informatie is te vinden op de pagina Huurprijs en punten.