Hoeveel tijd heb ik om in verzet te gaan bij een voorzittersuitspraak?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter? Stuur ons binnen 3 weken na ontvangst van de voorzittersuitspraak het formulier Verzet tegen de uitspraak van een voorzitter.