Welke kostenposten vallen onder servicekosten?

Gas, elektriciteit en water vallen onder nutsvoorzieningen. Als huurder betaalt u een voorschot aan uw verhuurder voor het verbruik van gas, water, schoonmaakkosten van algemene ruimten, elektriciteit en alle andere kostenposten die afgesproken zijn in uw huurovereenkomst. De verhuurder mag alleen de gemaakte kosten aan u doorberekenen.