Waarom betaal ik een voorschot van de nutsvoorzieningen aan de verhuurder?

Als huurder betaalt u maandelijks een voorschotbedrag voor servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen. De verhuurder moet ervoor zorgen dat u na afloop van een kalenderjaar uiterlijk op 30 juni een jaarafrekening (eindafrekening) van de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen ontvangt. Als de verhuurder dit te laat doet, betekent dit niet dat de afrekening komt te vervallen. U heeft dan wel de mogelijkheid om de Huurcommissie in te schakelen.

In het overzicht op de jaarafrekening moet staan hoe de verhuurder het maandelijkse voorschot verrekent met de werkelijke kosten voor de leveringen en diensten. Het kan zijn dat u moet bijbetalen, het is ook mogelijk dat u geld terugkrijgt.