Tot wanneer kan ik als huurder een procedure starten?

U kunt tot tweeƫneenhalf jaar nadat een kalenderjaar is verstreken een verzoek bij de Huurcommissie indienen.