Wanneer kan ik een voorzittersuitspraak verwachten? (copy 1)

Ik heb meerdere zaken. Waarom heb ik in de andere zaak geen brief gekregen?

U ontvangt een vooraankondiging van een schriftelijke procedure alleen als een onderzoek is uitgevoerd in uw woning. Als voor uw andere zaak een onderzoek nog moet worden uitgevoerd, ontvangt u later een brief over de schriftelijke procedure. Is uw andere procedure een klacht over de gedraging van uw verhuurder of is het een Wohv-zaak, dan krijgt u deze brief niet.