Ik heb een onderzoek in mijn vorige woning, ondertussen ben ik verhuisd?

Als oud-huurder bent u verantwoordelijk om toegang tot de woning te bieden, ook al bent u verhuisd. Kunt u dat niet, laat dit ons niet later dan 5 werkdagen voor de onderzoeksdatum schriftelijk weten. Wij beoordelen of wij zonder een onderzoek in de woning een voorzittersuitspraak kunnen doen.