Hoe kan ik aanvullende informatie aanleveren voor mijn zaak?

U gebruikt daarvoor het formulier Aanvullende informatie. U kunt aanvullende informatie uitelrijk 5 werkdagen voor het onderzoek of de zitting opsturen.