Vanaf de datum waarop de huurovereenkomst is ingegaan.