Een gebrek is ernstig tot zeer ernstig wanneer het gebrek uw woongenot schaadt en / of het gebrek lever een gevaarlijke situatie. Lees voor meer informatie het Gebrekenboek.