Als de verhuurder onderhoud wil uitvoeren, dan moet u als huurder daar altijd aan meewerken. Tip: maak altijd foto’s van hoe het gebrek eruitziet zolang het nog niet is hersteld. In de procedure kijken wij of en vanaf wanneer er gebreken zijn, en wanneer deze zijn opgelost.