Er is sprake van achterstallig onderhoud en/of ernstige gebreken in de woning. Kan de huurder of verhuurder de Huurcommissie inschakelen?

Ja. Zie daarvoor Onderhoudsklachten.