Wat valt onder groot onderhoud?

De verhuurder zorgt voor groot onderhoud. Daar valt onder:

  • gevels, funderingen, galerijen en balkons onderhouden en herstellen. 
  • buitenkozijnen vervangen, inclusief ramen en deuren. 
  • vochtproblemen met bouwkundige oorzaak herstellen. 
  • dakconstructies vervangen, inclusief dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren. 
  • rioleringen, gas- water- en elektraleidingen vervangen. 
  • sanitair, keuken en elektrische installaties vervangen.