Er is een onderhoudsklacht in de woning. Kan de huurder de Huurcommissie inschakelen?

Niet meteen. De huurder moet eerst de verhuurder vragen de onderhoudsklacht te verhelpen. Dit kan de huurder doen met de modelbrief Melding gebreken aan woning. De huurder moet een kopie van deze brief voor eigen administratie bewaren.

De verhuurder heeft daarna 6 weken de tijd om te reageren op de brief en/of om de onderhoudsklacht te verhelpen. Reageert de verhuurder niet, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen met het verzoekschrift huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken. De huurder moet een kopie van zijn brief Melding gebreken aan woning meesturen met het verzoek.