Ernstige gebreken (categorie B)

Een juiste en volledige lijst van ernstige gebreken staat in het Gebrekenboek. Aan onderstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij gebreken die onder ernstige gebreken (categorie B) vallen, kan de Huurcommissie tijdelijk de huur verlagen tot 30% van de betaalde kale huurprijs. Dat betekent dat de huurder maar 30% van de huurprijs betaalt. Zodra de verhuurder het gebrek heeft verholpen , geldt de oude huur van vóór de tijdelijke huurverlaging.

Omstandigheden die onder ernstige gebreken (categorie B) vallen, zijn bijvoorbeeld:

  • Ernstige schimmel en houtrot in de keuken, woonkamer en slaapkamer(s).
  • Ernstige lekkages van buitenaf door regen.
  • Het afvoerkanaal kan niet of niet voldoende de rook- en verbrandingsgassen afvoeren, waardoor giftige gassen ontstaan.
  • Verzakte en/of scheefstaande buitenmuren.
  • Niet of slecht functionerend rioleringssysteem.
  • Permanente stankoverlast door slechte bodemafsluiting.
  • Een verzameling van gebreken die de bewoonbaarheid van de woonruimte ernstig schaadt.