In hoeverre kan de Huurcommissie de huurprijs verlagen?

De Huurcommissie kan volgens de wet de huurprijs tijdelijk verlagen tot 20%, 30% of 40% van de huidige huurprijs, maar het staat de Huurcommissie vrij om een ander percentage te hanteren. Hoe ernstiger het gebrek, hoe lager de huurprijs is die de huurder betaalt.