In welke situaties mag de verhuurder de jaarlijkse huurverhoging niet doorvoeren?

De verhuurder mag de jaarlijkse huurverhoging niet doorvoeren wanneer:

  • vóór de ingangsdatum van de jaarlijkse huurverhoging al een procedure bij de Huurcommissie loopt over het gebrek in de woning.
  • de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege het gebrek en de verhuurder het gebrek nog niet heeft verholpen.
  • de verhuurder de huur al heeft verhoogd: de huurder mag 1 keer per jaar de huur verhogen.