Moet de huurder of de verhuurder het gebrek in de woning verhelpen?

Wie verantwoordelijk is voor het verhelpen van een gebrek hangt onder meer af hoe het gebrek is ontstaan.

Als de huurder het gebrek heeft veroorzaakt, door ondeskundig of door oneigenlijk gebruik, dan zijn de kosten voor het verhelpen van het gebrek voor rekening van de huurder. Bijvoorbeeld wanneer de huurder keukenkastjes kapotmaakt.

Als de huurder zelf voorzieningen heeft aangebracht en deze voorzieningen vertonen gebreken en/of tekortkomingen, dan is het verhelpen van dit gebrek voor rekening van de huurder.

De huurder heeft meldplicht bij onderhoudsklachten. Als de huurder een onderhoudsklacht niet heeft gemeld aan de verhuurder en door de onderhoudsklacht ontstaat weer schade, bijvoorbeeld wanneer de huurder een kapotte mechanische ventilatie niet meldt waardoor schimmel ontstaat, dan zijn de kosten voor de huurder.

Als de onderhoudsklacht is ontstaan uit overmacht door bijvoorbeeld stormschade of door achterstallig (groot)onderhoud, dan zijn de kosten voor het verhelpen van het gebrek voor de verhuurder.

Als de huurder of verhuurder de Huurcommissie inschakelt vanwege een onderhoudsklacht in de woning, dan doet de Huurcommissie onderzoek en bepaalt de Huurcommissie óf de onderhoudsklacht kan worden aangemerkt als een ernstig gebrek én wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het verhelpen van het gebrek.