Wanneer gaat de tijdelijke huurverlaging in?

Als de Huurcommissie vaststelt dat er sprake is van een gebrek, dan gaat de huurverlaging in op de eerste dag van de maand nadat de huurder de onderhoudsklacht bij de verhuurder heeft gemeld.

Zodra het gebrek verholpen is, geldt de oude huur (van vóór de tijdelijke huurverlaging) weer vanaf de eerste dag van de maand ná de de maand waarin het gebrek is verholpen. Bijvoorbeeld: als de verhuurder op 1 november het gebrek heeft verholpen, geldt per 1 december de oude huur.