Wanneer is er sprake van een ernstig gebrek in de woning?

Als de huurder of verhuurder een onderhoudsklacht heeft over de woning en de huurder of verhuurder schakelt de Huurcommissie in, dan kan de Huurcommissie aan de hand van onderzoek bepalen of de onderhoudsklacht een gebrek is én hoe ernstig dat gebrek is.

Een gebrek is ernstig tot zeer ernstig wanneer het gebrek het woongenot ernstig schaadt. De bewoner wordt door het onderhoudsgebrek in zijn woongenot belemmerd en/of het gebrek levert een gevaarlijke situatie op voor de bewoner.