Mijn huurder betaalt de afrekening servicekosten niet. Kan ik de Huurcommissie inschakelen?

Ja, als u de afrekening servicekosten naar uw huurder hebt opgestuurd en de huurder heeft niet binnen 3 weken gereageerd en / of betaald óf de huurder heeft laten weten niet akkoord te gaan met de afrekening, dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie.

Let wel: het totale bedrag van de kostenposten waarover u het niet eens bent met uw huurder moet minimaal € 36 zijn. Voorbeeld: als er een afrekening is over één maand en het bedrag van de kostenposten is €25 kunnen wij het niet in behandeling nemen.