De huurder heeft geen afrekening servicekosten ontvangen. Kan de huurder de Huurcommissie inschakelen?

Als de huurder geen afrekening heeft ontvangen van de verhuurder én de termijn van een half jaar waarin dat had moeten gebeuren is verstreken, dan kan de huurder – zonder de verhuurder op de hoogte te stellen – een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de betalingsverplichting vast te stellen.