De huurder is het niet eens met de afrekening servicekosten. Kan de huurder de Huurcommissie inschakelen?

Ja. Als de huurder niet eens is met de afrekening servicekosten, dan moet de huurder dit schriftelijk laten weten aan de verhuurder. In deze brief moet de huurder zijn bezwaren tegen de afrekening motiveren.

De huurder moet de verhuurder de gelegenheid geven om binnen drie weken te reageren op de brief van de huurder zodat de verhuurder de afrekening kan toelichten of aanpassen.

Als de reactie van de verhuurder de bezwaren van de huurder niet wegneemt, of als de verhuurder niet binnen drie weken reageert op de bezwaren van de verhuurder, dan kan de huurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie kan dan de hoogte van de servicekosten vaststellen.

Let op:

  • Bij het verzoek aan de Huurcommissie moet de huurder het schriftelijk bezwaar aan de verhuurder meesturen. Ontbreekt die brief bij het verzoekschrift, dan kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen.
  • De betwiste servicekostenpost(en) waarover het verzoek gaat, moet(en) elk minimaal €3,- per maand of €36,- per jaar bedragen, anders kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen.