Mijn huurder is het niet eens met de hoogte van het maandelijkse voorschotbedrag nutsvoorzieningen. Kan hij de Huurcommissie inschakelen?

Ja. Uw huurder kan het verzoek Voorschotbedrag nutsvoorzieningen indienen. De Huurcommissie beoordeelt of het maandelijkse voorschotbedrag overeenkomt met de te verwachten kosten.

Belangrijk om te weten: het voorschotbedrag waarover het verzoek gaat, moet minimaal €3,- per maand bedragen, anders kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen.