Ik heb de afrekening servicekosten niet ontvangen, wat nu?

Uw verhuurder heeft uiterlijk tot 1 juli de tijd om u een jaarafrekening te sturen. Heeft u op 1 juli nog geen jaarafrekening ontvangen? Vraag de jaarafrekening eerst bij uw verhuurder op. U kunt hiervoor de modelbrief Jaarafrekening servicekosten toesturen gebruiken. Als u de jaarafrekening na 3 weken nog niet hebt ontvangen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. WIj bepalen dan hoeveel u moet betalen. 

Krijgt u van uw verhuurder alsnog de jaarafrekening toegestuurd nadat u daarom had gevraagd? En bent u het niet eens met de jaarafrekening? Vraag uw verhuurder dan om aanpassing van de jaarafrekening. Stuur daarvoor de modelbrief Oneens met ontvangen servicekosten aan uw verhuurder. Geef uw verhuurder 3 weken de tijd om hierop te reageren. Heeft uw verhuurder niet gereageerd op uw brief? Of bent u het niet eens met zijn reactie? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.