Wat zijn nutsvoorzieningen?

Kosten voor nutsvoorzieningen zijn kosten voor het verbruik van gas, water, elektriciteit of andere energie waarvoor de huurder een eigen meter heeft.