Welke kostenposten vallen niet onder servicekosten?

  • Zorgservicekosten, zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice. De Huurcommissie is niet bevoegd om uitspraak te doen over zorgservicekosten.

    Als de huurder of verhuurder een klacht wil indienen over de zorgservice, dan kan de huurder of verhuurder dat bij de (zorg)instantie doen waarmee het contract is afgesloten. Als het indienen van een klacht niet tot een oplossing leidt, dan kunnen huurder of verhuurder naar de rechter stappen.

  • Belastingen en heffingen. Alleen als ‘belastingplichtige’ moet een huurder of verhuurder belasting betalen, maar niet als ‘huurder’ of ‘verhuurder’. De Huurcommissie is niet bevoegd om uitspraak te doen over deze kostenpost.

    Als een huurder of verhuurder het niet eens is met de opgelegde belasting of heffing, dan kan de huurder of verhuurder bezwaar maken bij de instantie die de belasting of heffing oplegt. Bijvoorbeeld de gemeente of het waterschap.