Welke kostenposten vallen onder nutsvoorzieningen?

Gas, elektriciteit en water vallen onder nutsvoorzieningen. De huurder betaalt een voorschot aan de verhuurder voor het verbruik van gas, water of elektriciteit. De verhuurder mag alleen de gemaakte kosten doorberekenen aan de huurder.