Ik wil toch een zitting. Kan dat?

De zaken die de Huurcommissie schriftelijk kan afdoen, doet zij schriftelijk af om u zo sneller duidelijkheid te geven. Een schriftelijke afdoening heeft dezelfde waarde als een uitspraak na een zitting. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u alsnog gratis in verzet.
Als een zaak zich niet leent voor een voorzittersuitspraak, dan krijgt u een aanbod voor een andere manier van afdoen van uw zaak. Wij adviseren u de afdoening van uw zaak af te wachten en dan te kijken of u nog een zitting wilt.