Wie bepaalt of ik een voorzittersuitspraak krijg?

De eerste beoordeling of een zaak zich leent voor een schriftelijke uitspraak wordt gedaan door de betreffende afdeling van de Huurcommissie. Zaken waarover twijfel bestaat of zij met een voorzittersuitspraak kunnen worden afgedaan, leggen we voor aan een zogenaamde toetsingsgroep. De voorzitter van de Huurcommissie ondertekent zelf de uitspraken. Hij heeft ook besloten tot deze werkwijze om zo de achterstand bij de Huurcommissie weg te werken.