Heeft u in 2019 en/of in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Kijk op de pagina Huurverlaging na inkomensdaling wanneer u om huurverlaging kunt vragen en hoe u dat doet.