De Huurcommissie, voor huurders en verhuurders

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet.

Wij willen in de eerste plaats meningsverschillen voorkomen door goede voorlichting te geven. Komen huurder en verhuurder er samen niet uit, dan bieden we hulp met onpartijdige informatie en bemiddeling. En biedt dat geen uitkomst? Dan beoordelen we het meningsverschil met behulp van de wetten en regels die gelden voor huurders en verhuurders. We doen vervolgens een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Hoe is de Huurcommissie georganiseerd

De Huurcommissie bestaat uit het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie.
Lees meer over hoe onze organisatie eruit ziet.

Voor wie is de Huurcommissie er?

Wij zijn er voor:

Over welke onderwerpen doet de Huurcommissie uitspraak?

De Huurcommissie behandelt verschillen van mening over onder andere:

  • de huur, huurverhoging en huurverlaging;
  • servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en de energieprestatievergoeding;
  • onderhoud en woningverbetering.

Bekijk een uitgebreid overzicht van de onderwerpen.

Waarvoor kunt u niet bij de Huurcommissie terecht?

Wij kunnen u niet helpen bij: