Ik heb een klacht over mijn verhuurder

Woont u in een sociale huurwoning en heeft u een klacht over uw verhuurder? Over iets dat hij heeft gedaan of juist niet doet? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

Belangrijk om te weten: Bij een klacht over het gedrag van uw verhuurder kan de Huurcommissie alleen uitspraak doen of u gelijk krijgt of niet. Dit noemen wij: uw klacht is gegrond of ongegrond. Wij kunnen uw verhuurder niet verplichten uw klacht op te lossen of een schadevergoeding te betalen. Ook kunnen wij uw verhuurder geen boete geven of een maatregel opleggen.

Wat moet u doen als u een klacht heeft over uw verhuurder?

Is uw verhuurder een woningcorporatie?

 1. Dien uw klacht eerst schriftelijk in bij de klachtenafdeling van uw woningcorporatie. De klachtencommissie behandelt uw klacht gratis. Wij nemen uw klacht in behandeling pas als u deze door de klachtencommissie heeft laten beoordelen.
 2. Bent u niet tevreden over de manier waarop de klachtenafdeling van uw verhuurder de klacht heeft opgelost? Of reageert de klachtenafdeling binnen een redelijke termijn van 3 weken niet? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie wonen waar uw woningcorporatie aangesloten is.
  De Klachtencommissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt uw klacht(en) gratis. De Klachtencommissieleden hebben geen banden met een van de aangesloten corporaties en zijn niet betrokken bij een van de woningcorporaties. In de Woningwet is geregeld dat iedere woningcorporatie bij een klachtencommissie is aangesloten. De commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren (en soms zelfs als niet-ontvankelijk. Niet-ontvankelijk betekent: wij behandelen uw klacht niet inhoudelijk). Als een klacht gegrond is, brengt de commissie een advies uit aan de bestuurder van de woningcorporatie / verhuurder. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, maar het bestuur van de corporatie tegen wie de klacht gericht is kan slechts schriftelijk en gemotiveerd van het advies afwijken.
 3. Bent u niet tevreden over de manier waarop de Klachtencommissie uw klacht heeft opgelost? Of reageert de Klachtencommissie niet binnen een redelijke termijn van 3 maanden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. Wij nemen uw klacht in behandeling als u deze eerst heeft voorgelegd aan de Klachtencommissie.
 4. Belangrijk om te weten: U kunt alleen een klacht indienen tot maximaal 1 jaar nadat de klacht is ontstaan. Deze vervaltermijn geldt ook nadat u bent verhuisd.

Is uw verhuurder geen woningcorporatie?

 1. Dien uw klacht schriftelijk in bij uw verhuurder.
 2. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw verhuurder de klacht heeft opgelost? Of reageert hij niet? Dan kan de Huurcommissie u misschien helpen. Zo schakelt u de Huurcommissie in.
 3. Belangrijk om te weten: U kunt alleen een klacht indienen tot maximaal 1 jaar nadat de klacht is ontstaan. Deze vervaltermijn geldt ook nadat u bent verhuisd.

Met welke klachten kunt u bij de Huurcommissie terecht?

U kunt een klacht indienen over uw verhuurder, een van zijn medewerkers of een bedrijf dat voor uw verhuurder werkt. Bijvoorbeeld:

 • Uw verhuurder houdt zich niet aan afspraken.
 • U voelt zich beledigd of bedreigd door uw verhuurder.
 • Uw verhuurder komt uw woning of kamer binnen zonder te kloppen of zonder uw toestemming.
 • Uw verhuurder reageert niet op uw klachten, lost ze niet op of stuurt u van het kastje naar de muur.
 • Uw verhuurder doet te weinig tegen overlast van uw buren (die een woning van dezelfde woningcorporatie huren).
Waarover gaat uw klacht? 
Gaat uw klacht over achterstallig onderhoud of gebreken aan uw woning?Kijk dan bij Mijn huurwoning wordt niet goed onderhouden.
Gaat uw klacht over de hoogte of afrekening van de servicekosten?Kijk dan bij Ik ben het oneens met de servicekosten.
Bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs?Kijk dan bij Ik vind mijn huur te hoog. Wat kan ik doen?
Stel, u laat ons onderzoeken of de verhuurder voldoende heeft gedaan bij een overlastzaak die bij u voor minder woonplezier zorgt. Dan kijkt de Huurcommissie of uw verhuurder ervoor heeft gezorgd / of geprobeerd te zorgen dat de overlast minder wordt / verdwijnt.Als uw klacht juist over het niet (juist) nakomen van de algemene voorwaarden door de verhuurder gaat, nemen wij deze algemene voorwaarden mee in ons oordeel.

Kijk voor meer informatie ook op Rijksoverheid.nl.

Welke klachten behandelen wij niet?

Wij behandelen geen klachten over:

 • het wel of niet toewijzen van een woning
 • betalingsachterstanden
 • het beĆ«indigen van uw huurcontract
 • het afsluiten van gas, elektriciteit of water
 • het verantwoordelijk stellen van uw verhuurder voor iets dat niet mag volgens de wet
 • schadevergoedingen
 • het dwingen van verhuurder om iets uit te voeren of te betalen
 • (het terugkrijgen van) de waarborg die u vooraf aan uw verhuurder heeft betaald.

Over deze zaken kan alleen een rechter uitspraak doen. Neem contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.