Kwestbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan bij ons. Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).  Zie voor meer informatie de website van het Nationaal Cyber Security System (NCSC).

â–ºMeld kwetsbaarheid

 

Wij bekijken samen met het NCSC het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.