De Huurcommissie doet een uitspraak over mijn klacht. Wat betekent dat?

De Huurcommissie beoordeelt uw klacht en doet daarover een uitspraak. Wat kunt u verwachten? En wat kunt u daarna nog doen?

De Huurcommissie beoordeelt of uw klacht terecht was of niet. Uw verhuurder krijgt daarover bericht. Maar wij kunnen uw verhuurder niet verplichten om de klacht op te lossen. Ook kunnen wij hem geen boete geven.

Vinden wij uw klacht terecht? Dan noemen we de klacht gegrond.
Vinden wij dat u geen gelijk had met uw klacht? Dan noemen we de klacht ongegrond.

Uw klacht is gegrond

Lost uw verhuurder uw klacht daarna nog niet op? Dan kunt u naar de rechter gaan. Als wij uw klacht gegrond hebben verklaard, staat u sterk in een rechtszaak. De rechter kan uw verhuurder wél verplichten om uw klacht op te lossen.

Neem contact op met het Juridisch loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Geen schadevergoeding

Heeft u in uw klacht om een schadevergoeding gevraagd? De Huurcommissie kan uw verhuurder geen schadevergoeding opleggen. Ook over de hoogte van een schadevergoeding doen wij geen uitspraak.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier  ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.