Aangepast beleid bij loden leidingen

Media-aandacht heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan een nieuwe bewustwording van de problematiek van lood in drinkwater. Een te hoge inname van lood in drinkwater brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. In een brief aan de Tweede Kamer (2 juli 2020) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Huurcommissie gevraagd om de formulering van het gebrek over lood in drinkwater aan te passen, de bewijslast bij zichtbare loden leidingen om te draaien, te verwijzen naar de correcte meetmethode en de verlaagde norm van 5 microgram lood per liter drinkwater over te nemen.

De Huurcommissie heeft deze aanpassingen verwerkt in het gebrekenboek. Het aangepaste beleid geldt sinds 1 juli. Voor huurders betekent dit dat hun huur tijdelijk kan worden verlaagd als hun woning zichtbaar loden leidingen heeft, of als een meting door een erkend laboratorium aantoont dat er een overschrijding is van de norm van 5 microgram lood per liter drinkwater.